Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle
Kunstmatige verlichting 's nachts, verworvenheid of hinder?

De afgelopen eeuw heeft het elektrisch licht ons veel gebracht. We kunnen 's nachts reizen, werken en we voelen ons veiliger doordat duistere plekken goed verlicht zijn. Ditzelfde licht heeft z'n keerzijde: dieren worden geblokkeerd door een rij lampen langs een weg, sterren zijn niet meer zichtbaar en voor slechts enkele weggebruikers worden alle wegen midden in de nacht volledig verlicht. Daarbij kost al die verlichting heel veel energie.

Sotto le Stelle is sinds het jaar 2000 het enige bedrijf in Nederland gespecialiseerd in alle aspecten van lichthinder: van meten en berekenen tot aan advies en voorlichting. Sotto le Stelle richt zich de laatste jaren nog op twee aspecten: data verzamelen over de nachten van Nederland en vestigen van nieuwe Dark Sky Gebieden.
Alterra-onderzoek uit 2005:

20% van de Nederlanders wil de nacht wel afschaffen;
80% van de Nederlanders vindt duisternis belangrijk voor de natuur;
63% van de Nederlanders vindt duisternis belangrijk om te kunnen slapen;
83% van de Nederlanders vindt duisternis belangrijk voor de schoonheid van de sterren.

Reclame is voor
27% van de mensen vaak bron van hinder, kassen 16% en verkeer 25%.

Sotto le Stelle,