Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle Dark Sky Places programma Boschplaat Plan Lauwersmeer-Plan
Dark Sky Gebied

Een Dark Sky Gebied is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar mensen 's nachts welkom zijn om van die duisternis te genieten. Een Dark Sky Park, DSP, is een van de mogelijke keuzes in het het Dark Sky Places Programma van de International Dark Sky Association (IDA). Naast Parks ( Parken) heb je ook Reserves ( Reservaten) , Communities (Gemeenschappen) , Sanctuaries ( Heiligdommen) en Urban Night Sky places (Stedelijke) . Er is geen volgorde van belangrijkheid, beter of slechter. Het zijn onafhankelijke aanduidingen.

Er zijn op dit moment al ruim 130 Dark Sky Gebieden in de wereld; bekende zijn Death Valley en de Grand Canyon in de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Galloway in Schotland.
Er zijn twee Dark Sky Parken in Nederland, de Boschplaat op Terschelling en Lauwersmeer tussen Groningen en Friesland. Er liggen plannen op Texel en ook de Waddenzee als geheel, wil graag donkerder worden. Daarvoor is oktober 2016 door meer dan 40 organisaties een intentieverklaring ondertekend.

Deze gebieden behoren tot de meest donkere, niet-licht-vervuilde locaties in de wereld, waar men trots is op dit feit en men aanmoedigt om van deze duisternis te genieten.

Deze locaties doen ons beseffen dat we met betere verlichting onze nachten weer de kwaliteit kunnen geven die ze van nature hebben. Onze nachten zijn evengoed een onderdeel van ons cultureel erfgoed als de overdag situatie. Zonder het zicht op maan en sterren was de mensheid cultureel veel armer geweest en laten we onze kinderen locaties gunnen waar we dat nog kunnen ervaren.


Sotto le Stelle,