Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle
Lichthinder bestaat als probleem nu ongeveer twintig jaar. In die tijd is de kennis over het onderwerp sterk toegenomen bijvoorbeeld over verblinding, zichtbaarheid van de sterren, invloed op dieren of zelfs op de gezondheid. De literatuur en kennis is uitgebreid.

Sotto le Stelle onderscheidt drie terreinen van lichthinder:

Directe lichthinder
Omwonenden hebben last van een sportveld of een reclamebak. Ze worden verblind als ze in de tuin lopen of moeten altijd hun gordijnen dichtdoen.
Horizonvervuiling
Aan de horizon zijn in het vlakke Nederland altijd rotondes, straatverlichting of een stad te zien; met visuele aantasting van het nachtelijk landschap als gevolg. Ook 's nachts is er verrommeling van het landschap.
Lichtvervuiling
Nederland is in een waas van licht gehuld (lichtvervuiling). Deze waas doet de duisternis verdwijnen en zorgt ervoor dat we steeds minder sterren kunnen zien. Het grootste deel van de Nederlanders heeft nog nooit de Melkweg gezien.


Meer informatie
Hieronder staat op verschillende deelgebieden een overzichtsartikel dat als pdf te downloaden is.

Licht in Nederland
Licht in Nederland, artikel van Sotto over de verspreiding van verlichting in Nederland, onderverdeeld naar toepassingen
Downloaden

Natuur en licht
Lichtbelasting, Alterra 778, overzichtsrapport over effect van licht op de natuur
Downloaden

Gezondheid en licht
Engels artikel met een overzicht van de kennis over het effect van licht op de gezondheid.
Downloaden

Mag het wat donkerder? Lichtvervuiling schaadt dier Ún mens
Artikel van de Volkskrant van november 2020 over negatieve aspecten van licht.
Downloaden

Mens en natuur hebben stilte en duisternis nodig
Artikel in het Parool van januari 2021 over stress door licht en geluid.
Downloaden


Links
Veel informatie en links zijn te vinden op de website van de Nacht van de Nacht.
Een andere Engelstalige bron van informatie is de International Dark-Sky Association.

Sotto le Stelle,