Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle Dark Sky Places programma Boschplaat Plan Lauwersmeer-Plan
Parken Reservaten Gemeenschappen Heiligdommen Stedelijke gebieden
Stedelijke dark sky gebieden

Een Stedelijk Nacht Gebied is de nieuwste mogelijkheid en nog weinig toegepast: er zijn nog maar twee dergelijke gebieden in de wereld.

Een Stedelijk Nacht Gebied hoeft niet bijzonder donker te zijn. Wel moet het een ervaring bieden aan bezoekers van een authentieke nachtervaring, waarbij het negatieve effect van de verlichting geminimliseerd is en dat als voorbeeld kan dienen hoe goede verlichting, met behoud van veiligheid, ook uitgevoerd kan worden.


Meer informatie


Alle gegevens zijn te vinden op de website van de International Dark-Sky Association.

Hier kun je de voorwaarden downloaden voor een 'Urban Night Sky Place'.

Sotto le Stelle,