Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle Dark Sky Places programma Boschplaat Plan Lauwersmeer-Plan
Parken Reservaten Gemeenschappen Heiligdommen Stedelijke gebieden
Het Dark Sky Places Programma

Het Dark Sky Places Programma heeft ten doel het behoud van donkere nachthemel in de wereld. Het is een programma van de International Dark Sky Association. Dit is een in Amerika gevestigde organisatie met meer dan 10.000 leden.

De vijf belangrijke elementen zijn : 1. Een donkere hemel 2. Een management plan betreffende de verlichting en verbeterpunten 3. Nachtelijke toegang 4. Publieksgerichte activiteiten om het park aantrekkelijk te maken om ervan te komen genieten. 5. Veel steun van de ruime maar vooral van de directe omgeving.

ad 1 Een donkere hemel. De nachtelijke situatie moet bekeken worden, gemeten en gefotografeerd. Dit is iets dat goed in de wintermaanden uitgevoerd kan worden.

ad 2 Een management plan betreffende de verlichting en verbeterpunten. Hierbij moet een inventarisatie komen van de verlichting in het park zelf. Ook de verlichting in de omgeving, die invloed uitoefent op de nachthemel van het park, zal bekeken worden. Daarnaast moet er een plan komen hoe deze verlichting te verbeteren waarbij de verschillende eigenaren mee moeten willen werken. Hierbij is dus van belang dat er in en om het Park partners gezocht moeten worden die zich er voor in zetten.

ad 3 Nachtelijke toegang. Er moet ´snachts toegang zijn tot het terrein. Dit is een zaak van het huidige natuur-park of -reservaat zelf. Is het mogelijk om één of meer plekken in te richten speciaal gericht op het waarnemen van sterren?

ad 4 Publieksgerichte activiteiten om het park aantrekkelijk te maken om ervan te komen genieten. Ook dit is een zaak van het natuur-park of -reservaat zelf en van de omliggende (recreatie) ondernemingen of gemeenschappen. Willen ze investeren om mensen van de duisternis te laten genieten, een speciaal arrangement voor dark sky lovers aan te bieden, met faciliteiten speciaal op hen gericht, met een prismakijker of zelfs een telescoopje van het hotel? Je kan ook denken aan middagstilte voor mensen die dan willen slapen etc. Er zal geregeld iets speciaals in het Park georganiseerd moeten worden. Een jaarlijks te organiseren dark sky party, waarneemavonden gericht op vallende sterren en dergelijke.

ad 5 Veel steun van de ruime maar vooral van de directe omgeving. Het laatste punt is vooral in het begin van belang. Er moeten partners gezocht worden liefst zo dicht mogelijk bij het Park; mensen die geïnteresseerd zijn om iets van de organisatie op zich te nemen, die in een ondersteunings groep willen zitten, die brieven willen sturen etc. Ook zal er breder steun gezocht moeten worden, waarbij de gemeente, de provincie direct in het oog springen, maar er zijn waarschijnlijk meer belangrijke partners die een rol moeten spelen in het tot stand komen van een dergelijke park.Sotto le Stelle,