Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle Dark Sky Places programma Boschplaat Plan Lauwersmeer-Plan
Parken Reservaten Gemeenschappen Heiligdommen Stedelijke gebieden
Dark Sky Parken

Een International Dark Sky Park is een locatie met uitmuntende nachtelijke schoonheid, waar deze kwaliteit voor de toekomst gegarandeerd worden met activiteiten rond die duisternis. Een belangrijk onderscheid met een Reserve (reservaat) is dat een park al een eenheid moet zijn, een organisatievorm moet hebben, terwijl een Reserve een min of meer willekeurig gebied kan zijn.

Een Dark Sky Park moet erg donker zijn; in technische termen een duisternis hoger dan magnitude 21,2 per vierkante boogseconde. In het algemeen is dat in Nederland alleen het gebied aan de rand van de Waddenzee en enige geisoleerde afzonderlijke gebieden. Dit zijn gebieden waar de Melkweg in al zijn glorie zichtbaar is, waar geen lampen de nacht verstoren en alleen aan de horizon enig oplichten te zien is.

Er zijn op dit moment (begin 2021) ruim 100 Dark Sky Parken in de wereld erkend. Daarvan liggen een 20- tal in Europa. De dichtstbijzijnde is naast de Boschplaat en Lauwersmeer, de Eifel in Duitsland. Er liggen vijf in Groot-Brittannie en twee in Duitsland.


Meer informatie


Alle gegevens zijn te vinden op de website van de International Dark-Sky Association.

Hier kun je de voorwaarden downloaden voor een Dark Sky Park.

Sotto le Stelle,