Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle Dark Sky Places programma Boschplaat_Plan Lauwersmeer-Plan Links naar bronnen
Parken Reservaten Gemeenschappen Heiligdommen Stedelijke gebieden
Dark Sky Gemeenschappen

Een International Dark Sky Gemeenschap munt uit door het maken van een lichtplan voor de gehele gemeenschap, in het bevorderen van verantwoorde verlichting, voor het beheer van hun nachtelijk landschap en dient als voorbeeld voor omliggende gemeenschappen in verantwoord verlichten. Er zijn op dit moment (maart 2021) 30 gemeenschappen erkend als Dark Sky Gemeenschap. In Europa ligt bijvoorbeeld het eiland Sark, terwijl in Schotland het eiland Coll erkend is als Dark Sky Community. Het hoeven geen kleine eenheden te zijn; in Amerika is de stad Flagstaff als Community erkend en in Duitsland de stad Fulda.

Om in aanmerking te komen tot de toewijzing als International Dark sky Community (IDSC) moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:
1 Een kwalitatief hoog en uitgebreid verlichtingsplan
2 De gemeenschap moet een betrokkenheid uitstralen voor het nachtelijk duister en verantwoord verlichten
3 Er moet een brede steun zijn voor de donkere hemel door een breed spectrum aan organisaties
4 Successen in het tegengaan van lichtvervuiling


Meer informatie


Alle gegevens zijn te vinden op de website van de International Dark-Sky Association.

Hier kun je de voorwaarden downloaden voor een Dark Sky Gemeenschap.

Sotto le Stelle,