Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle Dark Sky Places programma Boschplaat Plan Lauwersmeer-Plan
Boschplaat intro Reservaten Boschplaat practisch
De Boschplaat intro

De Boschplaat is het eerste Nederlandse Dark Sky Park. De Boschplaat ligt aan de oostkant van Terschelling waar geen mensen wonen, een grens tussen land, wad en zee; een paradijs voor vogels waar toch ook de mens welkom is. De Boschplaat is een door Europa erkend natuurreservaat en onderdeel van het Natura 2000 gebied.
De Boschplaat gegevens
De Boschplaat is bijna tien kilometer lang en 4400 hectare groot. Het gebied kenmerkt zich door de grote variatie in landschapstypen zoals duinen, kwelders en strand. Ook is hier het grootste natuurlijke bos van de Waddeneilanden ontstaan: de Berkenvallei. Dat er naast veel bijzondere plantensoorten ook veel vogels voorkomen, is dan ook niet verwonderlijk. Het reservaat is ontstaan nadat tussen 1932 en 1936 een stuifdijk is aangelegd, die de voorheen los van Terschelling liggende zandplaat definitief met Terschelling verbond. Oosterend is het dichtst bijzijnde dorpje met 120 inwoners op korte afstand van de rand van De Boschplaat. Ten westen hiervan liggen de dorpen van Terschelling in een lange strook. Meer dan de helft van de 4700 inwoners van Terschelling wonen in de kern West-Terschelling op ongeveer 12,5 kilometer van de rand van De Boschplaat.


Sotto le Stelle,