Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle Dark Sky Places programma Boschplaat Plan Lauwersmeer-Plan Links naar bronnen
CONTACT
tel. 06-23298136
Dark Sky Gebied

Een Dark Sky Gebied is een gebied waar het donker is en waar de duisternis ook behouden blijft en waar mensen 's nachts welkom zijn om van die duisternis te genieten. Een Dark Sky Park, DSP, is een de mogelijke keuzes in het het Dark Sky Places Programma van de International Dark Sky Association (IDA). Naast Parks ( Parken) heb je ook 'Communities'(Gemeenschappen) en 'Reserves' (Reservaten) Santuaries (Heiligdommen) en Urban Night SAky places (Stedelijke).

Er zijn op dit moment al ruim 130 Dark Sky Gebieden in de wereld; bekende zijn Death Valley en de Grand Canyon in de Verenigde Stten en bijvoorbeeld Galloway in Schotland. Er zijn twee Dark Sky Parken in Nederland, de Boschplaat op Terschelling en Lauwersmeer tussen Groningen en Friesland. Er liggen plannen op Texel en ook de Waddenzee als geheel, wil graag donkerder worden. Daarvoor is oktober 2016 door meer dan 40 organisaties een intentieverklaring ondertekend.


Sotto le Stelle,