Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle Dark Sky Places programma Boschplaat Plan Lauwersmeer-Plan
Lauwersmeer plan Duisternis in NP Lauwersmeer Lauwersmeer practisch
CONTACT
tel. 06-23298136
Lauwersmeergebied plan

In 2014 zijn er gesprekken geweest met vele partijen, in en om het Lauwersmeergebied: Staatsbosbeheer, een aantal recreatieondernemers, de haven van Lauwersoog, defensie en nog een aantal andere betrokkenen werden benaderd. Bij al deze partijen was er enthousiasme en werd direct gedacht hoe dat idee zelf uitgewerkt zou kunnen worden. Begin 2015 is daarom een haalbaarheidsrapport geschreven met daarin alle initiatieven en vereisten wat er nog meer moet gebeuren om werkelijk een Dark Sky Park te vestigen.

Drie jaar inventariseren van de verlichting, meten hoe donker het is, praten met alle direct betrokkenen in en om het gebied heeft ertoe geleid dat het Lauwermeer het tweede Dark Sky Park van Nederland is geworden. Het belangrijkste probleem was Lauwersoog. Dit plaatsje dat maar weinig inwoners heeft, door de vele activiteiten, wel veel licht: de vissershaven, het vertrekpunt naar Schiermonnikoog, een aantal plezierjachthavens, de sluizen en een bedrijventerrein. Samen was het licht ervan in het hele Lauwersmeer gebied te zien. De provincie Groningen heeft geld beschikbaar gesteld om samen met de toenmalige gemeente De Marne verbeteringen aan de verlichting aan te brengen. Niet alles hoeft in een keer veranderd te worden, een deel wel en voor de rest moeten er plannen liggen. Dat is gebeurd. De verlichting in de hele vissershaven is aangepast, de verliching op de toegangsweg is verbeterd. De licht uitstraling naar het Park en naar de Waddenzee is daarmee sterk verbeterd. Ook andere partijen hebben bijgedragen: door Het Groninger Landschap is de verlichting van de molen van Vierhuizen verbeterd. Defensie heeft de verlichting van het terrein van de Willem Lodewijk van Nassau kazerne sterk verbeterd.
Samen heeft dit geleid dat in de zomer van 2016 Lauwersmeer als Dark Sky Park door de International Dark Sky Association erkend is.

Lauwersmeer is dan ook een van de donkerste locaties op het vasteland van Nederland. Staatsbosbeheer en de provincie Groningen zijn de aanvragers. Staatsbosbeheer beheert het grootste deel van het Park en ziet duisternis als belangrijk voor de natuur in het Park. De provincie Groningen heeft dit vooral mogelijk gemaakt. Zij zien duisternis als een belangrijke waarde van hun grondgebied en zien mogelijkheden om dit niet te zien als een gebrek maar als een kans.


Sotto le Stelle,