Home Nederland bij nacht in kaarten en data Dark Sky gebieden Informatie over lichthinder Informatie over Wim Schmidt en Sotto le Stelle Dark Sky Places programma Boschplaat Plan Lauwersmeer-Plan
Boschplaat intro Reservaten Boschplaat practisch
CONTACT
tel. 06-23298136
Hoe donker is het?

De duisternis op de Boschplaat was al in een inventarisatie van Friesland gemeten. Het resultaat is dat dit gebied tot de donkerste behoort van het laagland van Europa. Hier kunt u de kaart van Friesland downloaden: Kaart Friesland. Voor de kaart van Friesland waren metingen op Terschelling uitgevoerd maar geen metingen op de Boschplaat zelf. In 2013 zijn extra metingen uitgevoerd, helemaal tot aan het uiterste puntje van het eiland.

Hierboven staat de kaart van de duisternis van het oostelijk deel van het eiland Terschelling en de Boschplaat zelf met de uitgevoerde metingen. In het hele gebied ten oosten van Hoorn werd een duisternis gemeten van boven 21,5 magnitude. Dat is voor het vasteland van Nederland volstrekt uniek en vergelijkbaar met de duisterste locaties op zee niveau, in de rest van de wereld. Je hoeft dus niet helemaal de Boschplaat in om op Terschelling van de duisternis te genieten. Ga een van de oostelijke dorpen uit als Hoorn of Oosterend en eigenlijk overal is het direct zo donker, dat je met gemak de Melkweg ziet. We hebben een aantal geschikte waarneemlocaties uitgekozen.


Sotto le Stelle,